დარგობრივი რისკის დაზღვევა
 
დახურვა X

Greencard - მწვანე ბარათის გათმაშება

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!
მისამართი: დაზღვევადაზღვევის ალქიმიადარგობრივი რისკის დაზღვევა

greencard DV2019

vivus.ge

დარგობრივი რისკის დაზღვევა
 | რეიტინგი 3 

დარგობრივი რისკი - ეს არის დანაკარგების ალბათობა დარგის ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლილებების შედეგად და დამოკიდებულია ამ ცვლილებების ხარისხზე როგორც დარგის შიგნით, ისე სხვა დარგებთან შედარებით. დარგობრივი რისკის ანალიზისას აუცილებელია შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინება: მოცემული დარგის და ასევე მომიჯნავე დარგების ფირმების საქმიანობა დროის გარკვეულ (არჩეულ) პერიოდში, რადგანაც მოცემული დარგის ფირმების საქმიანობა უფრო მდგრადია ქვეყნის მთლიან ეკონომიკასთან შედარებით; როგორია სხვადასხვა სამეწარმეო ფირმების საქმიანობის შედეგები ერთსა და იმავე დარგს შიგნით, არსებობს თუ არა მნიშვნელოვანი განსხვავებები შედეგებში.

უკან

 
 

greencard DV 2015

 

mycredit.ge

 

 

vivus.ge


 

 

crediton.ge

 

 

mycredit.ge

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

 
 
vivus.ge