lari.ge - საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება: აშშ დოლარი, ევრო, ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი, რუსული რუბლი
 
დახურვა X

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

ამინდისპროგნოზი
საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება1 აშშ დოლარის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
2.382  2.433  2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
2.395 2.435 2017-06-24 07:01:22
2.39 2.415 2017-06-24 07:01:22
2.385 2.43 2017-06-24 07:01:22
2.375 2.435 2017-06-24 07:01:22
2.38 2.45 2017-06-24 07:01:22
2.38 2.43 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
2.38 2.44 2017-06-24 07:01:22
2.43 2.45 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
2.398 2.41 2017-06-24 07:01:22
2.39 2.415 2017-06-24 07:01:22
vivus.ge


1 ევროს ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
2.639  2.747  2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
2.655 2.73 2017-06-24 07:01:22
2.63 2.71 2017-06-24 07:01:22
2.646 2.747 2017-06-24 07:01:22
2.626 2.766 2017-06-24 07:01:22
2.64 2.771 2017-06-24 07:01:22
2.639 2.751 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
2.66 2.74 2017-06-24 07:01:22
2.65 2.72 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
2.675 2.695 2017-06-24 07:01:22
2.63 2.71 2017-06-24 07:01:22

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი
ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში

წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
2.997  3.115  2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
3.015 3.107 2017-06-24 07:01:22
2.965 3.085 2017-06-24 07:01:22
2.905 3.227 2017-06-24 07:01:22
2.993 3.133 2017-06-24 07:01:22
3.007 3.129 2017-06-24 07:01:22
2.984 3.138 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
3.025 3.115 2017-06-24 07:01:22
3 3.2 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
2017-06-24 07:01:22
2.965 3.085 2017-06-24 07:01:22

100 რუსული რუბლის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
0.038  0.042  2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
0.0389 0.0417 2017-06-24 07:01:22
0.034 0.043 2017-06-24 07:01:22
0.038 0.044 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
0.034 0.0433 2017-06-24 07:01:22
0.0377 0.0426 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
0.0385 0.0425 2017-06-24 07:01:22
0.03 0.04 2017-06-24 07:01:22
-- -- 2017-06-24 07:01:22
2017-06-24 07:01:22
0.034 0.043 2017-06-24 07:01:22
 

 

vivus.ge


 

 

1click.ge

 

უძრავი ქონების პორტალი GAR.GE

 

crediton.ge

 

 

mycredit.ge

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

mycredit.ge

vivus.ge