lari.ge - საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება: აშშ დოლარი, ევრო, ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი, რუსული რუბლი
 

ვებ სტუდია SPAR.GE

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

ამინდისპროგნოზი




საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება



1 აშშ დოლარის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
2.535  2.625  2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
2.545 2.625 2017-12-13 19:00:28
2.53 2.63 2017-12-13 19:00:28
2.53 2.62 2017-12-13 19:00:28
2.5 2.62 2017-12-13 19:00:28
2.54 2.625 2017-12-13 19:00:28
2.55 2.59 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
2.532 2.618 2017-12-13 19:00:28
2.5 2.6 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
2.53 2.63 2017-12-13 19:00:28




vivus.ge






1 ევროს ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
2.929  3.139  2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
2.97 3.07 2017-12-13 19:00:28
3 3.15 2017-12-13 19:00:28
2.949 3.105 2017-12-13 19:00:28
2.932 3.092 2017-12-13 19:00:28
2.959 3.116 2017-12-13 19:00:28
2.973 3.08 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
2.978 3.08 2017-12-13 19:00:28
2.9 3.05 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
3 3.15 2017-12-13 19:00:28









1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი
ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში

წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
3.335  3.558  2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
3.42 3.524 2017-12-13 19:00:28
3.32 3.52 2017-12-13 19:00:28
3.302 3.576 2017-12-13 19:00:28
3.34 3.5 2017-12-13 19:00:28
3.369 3.512 2017-12-13 19:00:28
3.36 3.507 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
3.383 3.495 2017-12-13 19:00:28
3.4 3.55 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
2017-12-13 19:00:28
3.32 3.52 2017-12-13 19:00:28









100 რუსული რუბლის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
0.042  0.046  2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
0.0425 0.0455 2017-12-13 19:00:28
0.036 0.047 2017-12-13 19:00:28
0.041 0.047 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
0.037 0.0469 2017-12-13 19:00:28
0.0412 0.0456 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
0.04173 0.04573 2017-12-13 19:00:28
0.04 0.048 2017-12-13 19:00:28
-- -- 2017-12-13 19:00:28
2017-12-13 19:00:28
0.036 0.047 2017-12-13 19:00:28
 

 

vivus.ge


 

 

1click.ge

 

crediton.ge

 

 

mycredit.ge

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

mycredit.ge

vivus.ge