lari.ge - საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება: აშშ დოლარი, ევრო, ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი, რუსული რუბლი
 

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

სასწავლო კურსები და ტრენინგები - spar.ge

 

ამინდისპროგნოზი
საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება1 აშშ დოლარის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
3.29  3.35  2021-03-08 22:59:24
3.28 3.35 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
3.3 3.34 2021-03-08 22:59:24
3.278 3.353 2021-03-08 22:59:24
0.3333 33.3333 2021-03-08 22:59:24
3.315 3.325 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
3.285 3.355 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
3.312 3.327 2021-03-08 22:59:24
3.288 3.348 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24

1 ევროს ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
3.845  4.083  2021-03-08 22:59:24
3.911 4.002 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
3.908 3.99 2021-03-08 22:59:24
3.829 4.0762 2021-03-08 22:59:24
0.3333 3.3202 2021-03-08 22:59:24
3.305 3.335 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
3.895 4.029 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
3.93 3.955 2021-03-08 22:59:24
3.881 3.996 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი
ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში

წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
4.474  4.724  2021-03-08 22:59:24
4.505 4.676 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
4.464 4.687 2021-03-08 22:59:24
4.3961 4.775 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
4.481 4.71 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
4.515 4.676 2021-03-08 22:59:24
4.525 4.663 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24

100 რუსული რუბლის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
0.044  0.046  2021-03-08 22:59:24
0.0409 0.046 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
0.04 0.05 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
3.949 3.964 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
0.043 0.047 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
0.038 0.0468 2021-03-08 22:59:24
0.04 0.05 2021-03-08 22:59:24
-- -- 2021-03-08 22:59:24
 

უძრავი ქონების ბროკერის სასწავლო ტრენინგ კურსი

 

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

www.studyonline.ge