lari.ge - საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება: აშშ დოლარი, ევრო, ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი, რუსული რუბლი
 

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

სასწავლო კურსები და ტრენინგები - spar.ge

 

ამინდისპროგნოზი
საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება1 აშშ დოლარის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
3.295  3.405  2020-09-27 10:59:23
3.305 3.415 2020-09-27 10:59:23
3.25 3.4 2020-09-27 10:59:23
3.23 3.4 2020-09-27 10:59:23
3.25 3.4 2020-09-27 10:59:23
0.3333 33.3333 2020-09-27 10:59:23
3.325 3.375 2020-09-27 10:59:23
3.25 3.4 2020-09-27 10:59:23
3.295 3.395 2020-09-27 10:59:23
3.295 3.395 2020-09-27 10:59:23
3.32 3.37 2020-09-27 10:59:23
3.289 3.391 2020-09-27 10:59:23
-- -- 2020-09-27 10:59:23

1 ევროს ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
3.766  4.028  2020-09-27 10:59:23
3.848 3.959 2020-09-27 10:59:23
3.75 3.95 2020-09-27 10:59:23
3.749 3.981 2020-09-27 10:59:23
3.7031 4.0324 2020-09-27 10:59:23
0.3333 3.3332 2020-09-27 10:59:23
3.8655 3.9275 2020-09-27 10:59:23
3.75 3.95 2020-09-27 10:59:23
3.806 3.972 2020-09-27 10:59:23
3.815 3.965 2020-09-27 10:59:23
3.865 3.915 2020-09-27 10:59:23
3.802 3.961 2020-09-27 10:59:23
-- -- 2020-09-27 10:59:23

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი
ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში

წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
4.12  4.395  2020-09-27 10:59:23
4.191 4.342 2020-09-27 10:59:23
4.05 4.38 2020-09-27 10:59:23
4.101 4.365 2020-09-27 10:59:23
4.0073 4.4513 2020-09-27 10:59:23
-- -- 2020-09-27 10:59:23
-- -- 2020-09-27 10:59:23
4.05 4.38 2020-09-27 10:59:23
4.089 4.417 2020-09-27 10:59:23
4.187 4.337 2020-09-27 10:59:23
4.138 4.347 2020-09-27 10:59:23
4.169 4.348 2020-09-27 10:59:23
-- -- 2020-09-27 10:59:23

100 რუსული რუბლის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
0.042  0.044  2020-09-27 10:59:23
0.0392 0.0443 2020-09-27 10:59:23
0.035 0.045 2020-09-27 10:59:23
-- -- 2020-09-27 10:59:23
0.0377 0.0482 2020-09-27 10:59:23
-- -- 2020-09-27 10:59:23
0.0413 0.0435 2020-09-27 10:59:23
0.035 0.045 2020-09-27 10:59:23
0.04 0.045 2020-09-27 10:59:23
-- -- 2020-09-27 10:59:23
0.0364 0.045 2020-09-27 10:59:23
0.04 0.04 2020-09-27 10:59:23
-- -- 2020-09-27 10:59:23
 

უძრავი ქონების ბროკერის სასწავლო ტრენინგ კურსი

 

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

www.studyonline.ge
www.studyonline.ge