lari.ge - საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება: აშშ დოლარი, ევრო, ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი, რუსული რუბლი
 

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

სასწავლო კურსები და ტრენინგები - spar.ge

 

ამინდისპროგნოზი
საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება1 აშშ დოლარის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
--  --  2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
3.08 3.137 2021-12-27 14:59:32
3.055 3.095 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
3.075 3.087 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
3.04 3.11 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
3.07 3.085 2021-12-27 14:59:32
3.035 3.115 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32

1 ევროს ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
--  --  2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
3.465 3.561 2021-12-27 14:59:32
3.4396 3.5268 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
3.071 3.091 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
3.415 3.545 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
3.465 3.49 2021-12-27 14:59:32
3.419 3.545 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი
ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში

წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
--  --  2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
3.985 4.224 2021-12-27 14:59:32
4.0506 4.1909 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
4.016 4.233 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
4.026 4.202 2021-12-27 14:59:32
4.04 4.193 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32

100 რუსული რუბლის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
--  --  2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
0.0393 0.0449 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
3.479 3.4915 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
0.04 0.044 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
0.0354 0.0441 2021-12-27 14:59:32
0.04 0.04 2021-12-27 14:59:32
-- -- 2021-12-27 14:59:32
 

უძრავი ქონების ბროკერის სასწავლო ტრენინგ კურსი

 

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

www.studyonline.ge