lari.ge - საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება: აშშ დოლარი, ევრო, ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი, რუსული რუბლი
 

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

სასწავლო კურსები და ტრენინგები - spar.ge

 

ამინდისპროგნოზი
საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება1 აშშ დოლარის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
--  --  2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
3.08 3.14 2021-07-31 01:59:32
3.06 3.155 2021-07-31 01:59:32
0.3333 33.3333 2021-07-31 01:59:32
3.1 3.119 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
3.075 3.155 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
3.1 3.12 2021-07-31 01:59:32
3.071 3.15 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32

1 ევროს ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
--  --  2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
3.649 3.752 2021-07-31 01:59:32
3.56 3.8201 2021-07-31 01:59:32
0.3333 3.1244 2021-07-31 01:59:32
3.0955 3.129 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
3.627 3.773 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
3.685 3.71 2021-07-31 01:59:32
3.627 3.761 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი
ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში

წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
--  --  2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
4.225 4.465 2021-07-31 01:59:32
4.1341 4.5262 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
4.225 4.461 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
4.252 4.432 2021-07-31 01:59:32
4.239 4.4 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32

100 რუსული რუბლის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
--  --  2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
0.0382 0.0481 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
3.669 3.7175 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
0.041 0.045 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
0.0361 0.045 2021-07-31 01:59:32
0.04 0.04 2021-07-31 01:59:32
-- -- 2021-07-31 01:59:32
 

უძრავი ქონების ბროკერის სასწავლო ტრენინგ კურსი

 

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

www.studyonline.ge