lari.ge - საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება: აშშ დოლარი, ევრო, ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი, რუსული რუბლი
 

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

სასწავლო კურსები და ტრენინგები - spar.ge

 

ამინდისპროგნოზი
საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება1 აშშ დოლარის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
3.275  3.34  2020-12-04 04:59:23
3.275 3.355 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
3.28 3.35 2020-12-04 04:59:23
3.26 3.35 2020-12-04 04:59:23
0.3333 33.3333 2020-12-04 04:59:23
3.305 3.317 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
3.28 3.34 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
3.305 3.325 2020-12-04 04:59:23
3.28 3.34 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23

1 ევროს ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
3.896  4.141  2020-12-04 04:59:23
3.978 4.079 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
3.959 4.078 2020-12-04 04:59:23
3.8856 4.1557 2020-12-04 04:59:23
0.3333 3.3119 2020-12-04 04:59:23
3.999 4.045 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
3.952 4.075 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
3.995 4.025 2020-12-04 04:59:23
3.962 4.078 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი
ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში

წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
4.326  4.58  2020-12-04 04:59:23
4.379 4.55 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
4.368 4.51 2020-12-04 04:59:23
4.2598 4.6481 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
4.31 4.589 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
4.363 4.522 2020-12-04 04:59:23
4.392 4.525 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23

100 რუსული რუბლის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
0.043  0.045  2020-12-04 04:59:23
0.0406 0.0457 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
0.0397 0.0499 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
0.0424 0.047 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
0.042 0.046 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
0.0377 0.0464 2020-12-04 04:59:23
0.04 0.05 2020-12-04 04:59:23
-- -- 2020-12-04 04:59:23
 

უძრავი ქონების ბროკერის სასწავლო ტრენინგ კურსი

 

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

www.studyonline.ge
www.studyonline.ge