lari.ge - საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება: აშშ დოლარი, ევრო, ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი, რუსული რუბლი
 

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

სასწავლო კურსები და ტრენინგები - spar.ge

 

ამინდისპროგნოზი
საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება1 აშშ დოლარის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
3.415  3.465  2021-05-05 15:59:28
3.397 3.477 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
3.41 3.463 2021-05-05 15:59:28
3.418 3.452 2021-05-05 15:59:28
0.3333 33.3333 2021-05-05 15:59:28
3.435 3.445 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
3.41 3.47 2021-05-05 15:59:28
3.404 3.476 2021-05-05 15:59:28
3.44 3.45 2021-05-05 15:59:28
3.408 3.472 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28

1 ევროს ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
4.037  4.235  2021-05-05 15:59:28
4.071 4.172 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
4.08 4.179 2021-05-05 15:59:28
4.0866 4.1686 2021-05-05 15:59:28
0.3333 3.4398 2021-05-05 15:59:28
3.4245 3.455 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
4.07 4.192 2021-05-05 15:59:28
4.057 4.193 2021-05-05 15:59:28
4.125 4.14 2021-05-05 15:59:28
4.069 4.192 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი
ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში

წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
4.68  4.888  2021-05-05 15:59:28
4.693 4.864 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
4.531 4.82 2021-05-05 15:59:28
4.7062 4.8539 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
4.672 4.893 2021-05-05 15:59:28
4.703 4.853 2021-05-05 15:59:28
4.69 4.86 2021-05-05 15:59:28
4.704 4.852 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28

100 რუსული რუბლის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
0.045  0.047  2021-05-05 15:59:28
0.0422 0.0473 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
0.0431 0.0491 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
4.1245 4.142 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
0.044 0.048 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
0.0391 0.0481 2021-05-05 15:59:28
0.05 0.05 2021-05-05 15:59:28
-- -- 2021-05-05 15:59:28
 

უძრავი ქონების ბროკერის სასწავლო ტრენინგ კურსი

 

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

www.studyonline.ge