lari.ge - საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება: აშშ დოლარი, ევრო, ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი, რუსული რუბლი
 

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

სასწავლო კურსები და ტრენინგები - spar.ge

 

ამინდისპროგნოზი
საქართველოში ბანკების ვალუტის გაცვლითი კურსების შედარება1 აშშ დოლარის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
3.135  3.215  2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
3.14 3.19 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
3.15 3.2 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
3.17 3.19 2020-04-09 19:59:26

1 ევროს ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
3.369  3.538  2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
3.35 3.47 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
3.42 3.52 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
3.4 3.48 2020-04-09 19:59:26

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი
ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში

წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
3.84  4.022  2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
3.77 3.92 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
3.893 4.013 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
3.8 4 2020-04-09 19:59:26

100 რუსული რუბლის ყიდვა გაყიდვის კურსი ლარში
წითლად გამოყოფილია თქვენთვის მომგებიანი ვარიანტები

ბანკები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
0.041  0.043  2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
0.035 0.045 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
-- -- 2020-04-09 19:59:26
0.03 0.045 2020-04-09 19:59:26
 

უძრავი ქონების ბროკერის სასწავლო ტრენინგ კურსი

 

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

www.studyonline.ge