ადმინისტრაციული ხელშეკრულების თვისებურებანი და მისი მიმართება საქმიანობის სხვა ფორმებთან - ავტორი:mindia gostamashvili
 

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!
მისამართი: საქართველო და მსოფლიოსაზოგადოებაადმინისტრაციული ხელშეკრულების თვისებურებანი და მისი მიმართება საქმიანობის სხვა ფორმებთან


საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი, მე-3, თბილისი 2001 წელი.

საქართველო ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის კომენტარი, თბილისი, 2005 წელი.

zogadi administraciuli samarTlis saxelmZRvanelo, paata turava, naTia wkeplaZe Tbilisi 2013; gv 154.

იხ. იქვე;

ლ.ჭანტურია შესავალი სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილაში, თბილისი 2010, გვ 42.

ლ.ჭანტურია შესავალი სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილაში, თბილისი 2010, გვ 45.

maia kopaleiSvili “administraciuli garigeba” Tbilisi 2003w, გვ 22.

maia kopaleiSvili “administraciuli garigeba” Tbilisi 2003w, გვ  42

zogadi administraciuli samarTlis saxelmZRvanelo, paata turava, naTia wkeplaZe Tbilisi 2013; gv 158.

 zogadi administraciuli samarTlis saxelmZRvanelo, paata turava, naTia wkeplaZe Tbilisi 2013; gv 160.

 ავტორი: mindia gostamashvili
 

უკან

 

 

 


LARI.GE-ს ადმინისტრაცია: ზემოთ მოცემული ინფორმაცია წარმოადგენს საავტორო სტატიას (წესები). ვებ გვერდის ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობას არ იღებს აღნიშნული მასალის გამოქვეყნებაზე. თუ გექნებათ დასაბუთებული პრეტენზია აღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ პირადად.

 
 
 

უძრავი ქონების ბროკერის სასწავლო ტრენინგ კურსი

 

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

 
 
www.studyonline.ge